Bewindvoering met respect

De meeste mensen regelen hun geld zaken het liefst zelf. Soms
lukt dat niet door bijvoorbeeld ziekte, ouderdom of andere
omstandigheden. In zo'n geval kunnen vrienden of familie misschien
helpen, maar dat is niet altijd de beste oplossing.

Het is dan mogelijk om het beheer van de financiën over te laten aan
een onafhankelijke, professionele instantie die uw privacy waarborgt.
Stichting Budgetzorg is één van die instanties.

Ons motto is: bewindvoering met respect. Wij maken dit waar door
nauw met onze klanten of diens begeleider samen te werken. Iedere
klant heeft een vaste contactpersoon; we informeren de klant zoveel
mogelijk over hoe we de financiën beheren en reageren altijd snel
op vragen.

Stichting Budgetzorg is aangesloten bij Horus, de Nederlandse
Branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers.

Horus Nederlandse Branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers