Aanmelden

U kunt zich op de volgende manieren bij ons aanmelden:

Telefonisch

 

U kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag tussen 10 en 12 uur ‘s morgens (tel. 079 347 88 75).We maken dan een afspraak met u voor een intakegesprek. Ook vragen wij u om het aanmeldformulier in te vullen.

Schriftelijk

Stuur ons het volgende toe:

  • Een ingevuld aanmeldformulier
  • Kopie van uw identiteitbewijs (voor- en achterkant)
  • Zoveel mogelijk van de volgende documenten:

    1. Medische verklaring, waarin de arts de reden beschrijft waarom de bewoner niet kan zorgen voor zijn financiële belangen. De arts moet dit kort onderbouwen en bevestigen dat hij/zij de bewoner gezien en gesproken heeft. De arts mag niet de eigen huisarts of de arts van de instelling zijn, wel de arts van een andere instelling zijn.

    2. Akkoordverklaring van de familie: ouders, kinderen, broers of zussen, ooms of tantes (geen aangetrouwde familie). Als een familielid bewindvoerder of curator wordt, moet de akkoordverklaring door andere familieleden worden ondertekend.

    3. Aanvraagformulier rechtbank (www.rechtspraak.nl). Dit formulier wordt tijdens het intakegesprek ingevuld.


Ons adres:
Stichting Budgetzorg
Postbus 428
2700 AK Zoetermeer


Nadat we uw aanmelding ontvangen hebben maken wij een afspraak voor een intakegesprek.