Andere diensten

Naast bewindvoering en curatele verzorgt Stichting Budgetzorg ook:

Zaakwaarneming

We doen hierbij in feite hetzelfde als bij bewindvoering. Het verschil is dat de klant zelf geheel verantwoordelijk blijft. U moet dus het werk van de zaakwaarnemer kunnen controleren.

Afhandeling van een nalatenschap, inclusief het regelen van een uitvaart

Vaak staat familie bij een overlijden voor een enorme hoeveelheid werk. Wij nemen dit graag van u over en regelen samen met de familie de hele nalatenschap.

Testamentair executeur

Als u een testament opstelt en in uw testament een executeur wil benoemen, dan kunt u Stichting Budgetzorg als executeur aanwijzen.

Maatwerk begeleiding – budgetcoaching

U doet alles zelf, uw coach loopt alles maandelijks met u na. Op deze wijze houdt u grip op uw eigen financiën en de coach helpt om u eventuele problemen op te lossen..