Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewindvoering, houdt in dat uw financiën voor u beheerd worden wanneer u dit zelf niet meer (goed) kunt. Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de rechtbank. U kunt Stichting Budgetzorg bij de rechter voordragen als bewindvoerder.

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is mogelijk voor iedereen die hulp nodig heeft bij de administratie. Bijvoorbeeld als u de post niet meer zelf kunt afhandelen of het overzicht over het inkomen en uitgaven kwijt bent.

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering kan door uzelf, een familielid of een instantie worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt behandeld door het kantongerecht. Wanneer de rechter beslist dat het noodzakelijk is dat iemand anders uw financiën gaat beheren wordt een bewindvoerder benoemd. De bewindvoerder kan uw partner of familielid zijn, of iemand van een professionele organisatie zoals Stichting Budgetzorg. U kunt Stichting Budgetzorg bij de rechter voordragen als bewindvoerder.

Meer informatie over bewindvoering leest u in het Informatieblad curatele, bewind en mentorschap (Ministerie van Veiligheid en Justitie) (pdf)

Aanmelden bij Stichting Budgetzorg

Aanmelden voor bewindvoering bij Stichting Budgetzorg

Bewindvoering door Stichting Budgetzorg

Wanneer Stichting Budgetzorg uw bewindvoerder wordt, gaan wij uw inkomsten en uitgaven beheren.

U krijgt een vaste contactpersoon. Samen met u spreken we een budgetplan af voor een verantwoorde financiële situatie. Op een bankrekening met pinpas wordt een bedrag aan huishoudgeld betaald waarover u zelf kunt beschikken. Voor uitgaven buiten dit huishoudgeld moet de bewindvoerder goedkeuring verlenen. Voor grote uitgaven is vooraf toestemming van de kantonrechter nodig. De bewindvoerder mag, namens u, een handtekening zetten op de brieven over uw financiële situatie.

Ieder jaar heeft u een gesprek met de bewindvoerder over uw financiële situatie. Daarnaast legt de bewindvoerder jaarlijks verantwoording af aan de rechter over uw financiële situatie.

Hieronder puntsgewijs wat wij doen om uw financiën te beheren:

Beheer van uw inkomsten

 • Samen met u opstellen van een budgetplan
 • Openen en beheren van bankrekeningen
 • Ontvangen en afhandelen van de post
 • Persoonsgebonden budget
 • Aanvraag uitkering
 • Aanvraag huur-, zorg- en langdurigheidstoeslag
 • Belastingaangifte

Beheer van uw uitgaven

 • Betalen van uw vaste lasten
 • Betalen van uw huishoudgeld
 • Declaraties bij verzekeringen
 • Sparen