Curatele

Curatele is zowel het beheer van uw financiën, als ook zorg voor uw persoonlijke belangen. Een curator is uw wettelijk vertegenwoordiger. Stichting Budgetzorg kan een aanvraag voor curatele (een ondercuratelestelling) verzorgen met een curator die aan onze Stichting verbonden is.

Voor wie is curatele?

Curatele kan een oplossing zijn voor mensen die hun persoonlijke en financiële belangen niet zelf kunnen behartigen. Voor hen biedt curatele orde en zekerheid.
 Dit kunnen psychiatrische patiënten zijn, dementerende ouderen of mensen met een verstandelijke beperking of verslaving. Maar ook bijvoorbeeld mensen die helemaal niet met geld kunnen omgaan.

Curatele aanvragen

Curatele kan door uzelf, een familielid of een instantie worden aangevraagd bij de rechtbank. Wanneer beslist wordt dat curatele noodzakelijk is benoemt de rechter een curator. Deze curator kan uw partner of familielid zijn, of iemand van een professionele organisatie zoals Stichting Budgetzorg. Een advocaat kan de procedure begeleiden. Uw gegevens worden opgenomen in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank.

Meer informatie over curatele leest u in het Informatieblad curatele, bewind en mentorschap (Ministerie van Veiligheid en Justitie) (pdf)

Aanmelden bij Stichting Budgetzorg

Aanmelden voor curatele bij Stichting Budgetzorg

Curatele verzorgd door Stichting Budgetzorg

Wanneer de rechter Stichting Budgetzorg tot uw curator, benoemt, worden wij uw wettelijk vertegenwoordiger. We nemen de verantwoordelijkheid over financiën, verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling van u over. Wij zetten namens u een handtekening op alle officiële brieven.

U krijgt een vaste contactpersoon. We spreken samen met u een budgetplan af voor een verantwoorde financiële situatie. Op een bankrekening met pinpas wordt een bedrag aan huishoudgeld betaald waarover u zelf kunt beschikken.

Ieder jaar heeft u een gesprek met de curator over uw financiële situatie. Daarnaast legt de curator jaarlijks verantwoording af aan de rechter over uw situatie.

Hieronder puntsgewijs wat de curator doet om uw financiën te beheren:

Zorg over uw persoonlijke belangen

 • Nemen van beslissingen over wonen
 • Nemen van beslissingen over werk en financiën
 • Nemen van beslissingen over uw verzorging, verpleging en begeleiding

Beheer van uw inkomsten

 • Samen met u opstellen van een budgetplan
 • Openen en beheren van bankrekeningen
 • Ontvangen en afhandelen van de post
 • Persoonsgebonden budget
 • Aanvraag uitkering
 • Aanvraag huur-, zorg- en langdurigheidstoeslag
 • Belastingaangifte

Beheer van uw uitgaven

 • Betalen van uw vaste lasten
 • Betalen van uw huishoudgeld
 • Declaraties bij verzekeringen
 • Sparen