Voor begeleiders

Als begeleider van iemand die in een instelling verblijft ziet u vaak als eerste wanneer iemand niet meer in staat zijn om zelf de financiën te verzorgen. U kunt de bewoner dan adviseren om hulp in te roepen.

Hulp door familie

Hulp door familie is de meest ideale oplossing, familie is immers vertrouwd. Overleg dit met de familie en de bewoner samen. De bewoner kan dan samen met het familielid de financiën regelen. Het familielid wordt zaakwaarnemer en de bewoner blijft zelf verantwoordelijk. Hij of zij moet zelf elke brief ondertekenen.

Als de bewoner cognitief achteruit gaat, is het beste advies om bewindvoering door het familielid met beschikking van de rechtbank. Het familielid kan dan direct alle financiën zelf regelen en ondertekenen namens de bewoner. De rechtbank houdt toezicht. Bewindvoering door familie kan worden aangevraagd met formulieren die u bij ons kunt opvragen.

Onafhankelijke bewindvoerder/curator

Als er geen familielid beschikbaar is, zoek dan een onafhankelijke bewindvoerder. Op de website van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) vindt u gecertificeerde en betrouwbare bewindvoerders in de buurt van uw instelling. Stichting Budgetzorg is aangesloten bij de BPBI.

Bewindvoering of curatorschap door Stichting Budgetzorg

Indien u samen met de bewoner kiest voor Stichting Budgetzorg kunt u zich bij ons aanmelden.

Bij het intakegesprek, waarbij Stichting Budgetzorg alle benodigde informatie geeft, is de familie van de bewoner welkom. Wanneer de bewoner in staat is om naar de rechtbank te komen ontvangt hij of zij een oproep voor de zitting. Stichting Budgetzorg verzorgt de aanvraag bij de rechtbank en stelt u op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank.

Na ontvangst van de beschikking nemen wij de administratie over. De Stichting Budgetzorg stuurt adreswijzigingen*) naar alle financiele relaties. Na ongeveer 6 maanden merkt u dat de bewoner geen post meer ontvangt. Komt er nog wel post, dan vragen wij u dit aan ons door te sturen.